Hedef kitleniz reklamınızı ister sesli ister sessiz olarak izliyor olsun, mobil reklamlar hem sesli hem de sessiz izlendiğinde etkili olacak şekilde oluşturulmalıdır.
Bu dersi şu amaçlarla kullanabilirsiniz:
*Mobil için sessiz izlendiğinde etkili olacak reklamlar tasarlamanın yollarını tanımlama