Dù đối tượng bật hay tắt âm thanh, thì bạn nên tạo quảng cáo trên di động sao cho hiệu quả với chế độ xem có/không có âm thanh.
Qua bài học này, bạn có thể:
*Xác định các cách thiết kế quảng cáo hiệu quả, không có âm thanh cho di động